Solhöjden servicehem

Uppdrag

Solhöjden servicehem i Öckerö behövde renoveras och rustas upp för att möta verksamhetens krav. Uppdraget gick ut på att rusta upp fasaden inklusive armaturer och alla fönster samt säkerställa att det inte fanns något miljöfarligt avfall.

Utfört arbete

Vi på Byggruppen ersatte det befintliga fasadmaterialet med nya skivor, till mer hållbara skivor som kräver mindre underhåll. Vi bytte ut armatur på fasaden och satte in nya fönster. Vi utförde en sanering för att byggnaden ska vara säker och trygg att vistas i.

Resultat

Solhöjden servicehem fick en ny fin fasad som dessutom minskar underhållskostnaderna tack vare lättare skötsel och underhåll. På fasaden sitter nu ny belysning och armatur tillsammans med nya, fräscha fönster. Byggnaden har fått en upprustning genom ett mer säkert och trivsamt helhetsintryck.

Navigering

Snabbvisning

Stäng

Kategorier