Våra tjänster och erbjudanden

Vi erbjuder helhetslösningar.

Vi erbjuder helhetslösningar.

I samarbete med väletablerade underentreprenörer har vi en bredd som möjliggör för oss att kunna åta oss allt från serviceuppdrag till större totalentreprenader. 

God arbetsmiljö

Vi skall arbeta med att förebygga skada och ohälsa samt ständigt förbättra hanteringen av arbetsmiljöfrågor.

Utvalda produkter

Vi skall i möjligaste mån påverka våra leverantörer samt sträva efter att använda produkter godkända av Sunda Hus samt Byggvarubedömningen. Genom detta använder vi då produkter som ger minskad miljöbelastning.

Miljöarbetet

Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras samt vi skall arbeta förebyggande mot  föroreningar allt i syfte att skydda miljön.

certi

Vårt arbete ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.

- Mikael Sneider, VD

SPIKAR PER VECKA
KILO NYA TAKPANNOR PER ÅR
METER YTTERPANEL PER MÅNAD