Lilla Greve förskola

Uppdrag

Lilla Greve förskola var i behov av en renovering. Uppdraget gick bland annat ut på att byta ut de befintliga fönsterna samt ytterdörrarna på fastigheten. Den behövde även målas om och fräschas upp för att få en mer attraktiv utsida.

Utfört arbete

Vi på Byggruppen bytte ut samtliga fönster på hela huset och sanerade de gamla fönsterna som var uttjänta. Sedan monterade vi dit nya vilket blev totalt 122 enheter, som vi sedan målade runt om för att fräscha upp med ny färg. Vi bytte ut sex ytterdörrar och ersatte med nya vilket gav byggnaden ett bättre helhetsintryck.

Resultat

Fastigheten fick en upprustning och nya fönster och nya ytterdörrar. Genom att sanera de gamla fönsterna säkerställde vi att det inte fanns något miljöfarligt avfall, och att byggnaden är säker att vistas i. Vidare fick huset en mer välkomnande fasad tack vare den nya målarfärgen kring de nya fönsterna.

Navigering

Snabbvisning

Stäng

Kategorier