Kommunhuset i Öckerö

Uppdrag

Öckerö Kommunhus invigdes redan år 1953. Sedan dess har nybyggnationer och upprustning av fastigheten ägt rum i omgångar för att möta verksamhetens krav. Byggruppen fick i uppdrag att åtgärda nödvändiga förändringar och förbättringar. Dels för att säkerställa att det ej sker olyckor i form av vattenläckage och fuktskador, men även för att minimera eventuella kostnader för framtida underhåll.

Utfört arbete

Vi på Byggruppen har utfört ett flertal åtgärder och upprustningar på Kommunhuset i Öckerö. Vi har ”pappat” om hela taket och bytt ut fasadpanelen mot en fasadskiva. Vi har byggt ett väderskydd över en utrymningstrappa och bytt viss belysning på fasaden. Vi har även lagt om en altan samt besiktat och åtgärdat fönster runtom i fastigheten.

Resultat

Kommunhuset i Öckerö har fått ett ansiktslyft som samtidigt bidrar till besparingar, tack vare de nytillsatta fasadskivorna, då de kräver mindre underhåll och mindre arbete. Fastigheten möter nu de krav som finns och har fått en mängd uppdateringar som underlättar den dagliga verksamheten.

Navigering

Snabbvisning

Stäng

Kategorier