Vår verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

AB Byggruppen ska arbeta systematiskt och ständigt utvecklas så att kunden alltid får bästa möjliga kvalitet.

Vi ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

Vårt arbete ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.

Vi skall arbeta med att förebygga skada och ohälsa samt ständigt förbättra hanteringen av arbetsmiljöfrågor. 

Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras samt vi skall arbeta förebyggande mot föroreningar allt i syfte att skydda miljön. 

Vi skall följa tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och intressenters krav. 

Vi skall i möjligaste mån påverka våra leverantörer samt sträva efter att använda produkter godkända av Sunda Hus samt Byggvarubedömningen. Genom detta använder vi då produkter som ger minskade miljöbelastning.

Att vid ombyggnation, nybyggnation, service och reparationer erbjuda våra kunder bra lösningar ur miljösynpunkt.

Vi skall i vårt arbete i verksamheten sträva till att ständigt förbättra vårt ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö.


Mikael Sneider
VD

certi

Vårt arbete ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.

- Mikael Sneider, VD

SPIKAR PER VECKA
KILO NYA TAKPANNOR PER ÅR
METER YTTERPANEL PER MÅNAD