Sponsring

Vår sponsring och sociala engagemang.

Vår sponsring och sociala engagemang.

Vi på Byggruppen värnar om mjuka värden och tror därför på att det är viktigt att alla är med och bidrar till socialt ansvar.

Genom sponsring och aktivt samhällsengagemang vill vi bidra till bättre förutsättningar för barn och ungdomar i vårt samhälle. 

Byggruppen bidrar till att olika organisationer, föreningar och samarbetspartner kan bedriva sina verksamheter där insatserna riktar sig mot barn och ungdomar. Med målsättning att motverka utanförskap och skapa en tryggare miljö. 

Vårt arbete ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.

- Mikael Sneider, VD

SPIKAR PER VECKA
KILO NYA TAKPANNOR PER ÅR
METER YTTERPANEL PER MÅNAD