Vi tar miljön på största allvar

God arbetsmiljö

Vi skall arbeta med att förebygga skada och ohälsa samt ständigt förbättra hanteringen av arbetsmiljöfrågor.

Utvalda produkter

Vi skall i möjligaste mån påverka våra leverantörer samt sträva efter att använda produkter godkända av Sunda Hus samt Byggvarubedömningen. Genom detta använder vi då produkter som ger minskad miljöbelastning.

Miljöarbetet

Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras samt vi skall arbeta förebyggande mot  föroreningar allt i syfte att skydda miljön.

Övriga miljö- och kvalitétskrav vi tillämpar

AB Byggruppen i Marieholm-Göteborg ska arbeta systematiskt och ständigt utvecklas så att kunden alltid får bästa möjliga kvalitet.

Vi ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

Vi skall följa tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och intressenters krav.

 Att vid ombyggnation, nybyggnation, service och reparationer erbjuda våra kunder bra lösningar ur miljösynpunkt.

 Vi skall i vårt arbete i verksamheten sträva till att ständigt förbättra vårt ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
ID06
Swedac
A3CERT_ISO 9001, 14001
A3CERT_ISO 45001

Vårt arbete ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.

- Mikael Sneider, VD

SPIKAR PER VECKA
KILO NYA TAKPANNOR PER ÅR
METER YTTERPANEL PER MÅNAD