Om AB Byggruppen

Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och idéer.

Vi är ett byggföretag beläget i Göteborg som har det stora företagets kunskap,
men samtidigt det lilla företagets omtanke och servicekänsla.

Genom vår personal har vi mångårig erfarenhet av de flesta typer av byggnationsarbeten, och har genom detta möjlighet att hjälpa kunder att förverkliga sina drömmar och idéer.

För att ständigt utvecklas har vi konkreta mål och arbetssätt att arbeta utifrån. Visioner som vi förankrar ut till såväl våra kunder, som mot våra anställda. Att ha en fastslagen målbild gör verksamheten tydlig och meningsfull, både för oss och för våra kunder. 

Vi har stor erfarenhet av projekt och byggledning samt jobbar med välrenommerade leverantörer och underleverantörer.

God arbetsmiljö

Vi skall arbeta med att förebygga skada och ohälsa samt ständigt förbättra hanteringen av arbetsmiljöfrågor.

Utvalda produkter

Vi skall i möjligaste mån påverka våra leverantörer samt sträva efter att använda produkter godkända av Sunda Hus samt Byggvarubedömningen. Genom detta använder vi då produkter som ger minskad miljöbelastning.

Miljöarbetet

Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras samt vi skall arbeta förebyggande mot  föroreningar allt i syfte att skydda miljön.

certi

Vårt arbete ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.

- Mikael Sneider, VD

SPIKAR PER VECKA
KILO NYA TAKPANNOR PER ÅR
METER YTTERPANEL PER MÅNAD